Mevet oli vuonna 1974 Suomen ensimmäinen yksityinen pieneläinklinikka. Siirtyessään Munkkivuoresta uusiin tiloihin Pitäjänmäkeen vuonna 2011, se oli myös maan suurin. // 1974 var Mevet Finlands första privata smådjursklinik. När den flyttade från Munkshöjden till nya lokaler i Sockenbacka 2011 var den också den största. // In 1974, Mevet was Finland’s first private veterinary practice for small animals. When relocating from Munkkivuori to Pitäjänmäki in 2011, it was also the largest.

Lähes 40-vuotiaan identiteetin päivittäminen on omanlaisensa haaste. Maltillista modernisointia, alansa edelläkävijän uskottavuutta, ripaus lämpöä karitatyyrin korvaavalla labbislääkärillä. Räätälöidyissä M- ja V-kirjaimissa säilytin alkuperäisen Souvenir-fontin kaarevuudet. Lisäpäivitykset toiminnan ja omistusmuutosten myötä 2018 ja 2022. // Att uppdatera en nästan 40 år gammal identitet är en utmaning i sig. Måttlig modernisering, trovärdighet av en föregångare, en gnutta värme med en labradorläkare istället för karikatyren. I de anpassade bokstäverna M och V behöll jag det ursprungliga Souvenir-typsnittets former. Ytterligare uppdateringar med verksamhetsutveckling och ägarförändringar under 2018 och 2022. // Updating a nearly 40 year old identity has its own challenges. Moderate modernization, credibility of a pioneer in its field, a touch of warmth with the labrador retriever doctor replacing the caricature. Additional updates with operational and ownership changes in 2018 and 2022.

Valomainokset ja opasteet. Ja siisti siluetti… // Ljusreklam ocj skyltning. Och en snygg siluett… // Illuminated and other signage. And a sleek silhouette…

Messuosasto suunnittelusta asennukseen – ja purkuun. // Mässmonter från planering till installation – och demontering. // Trade fair stand from planning to installation – and dismantling.

Paperikassit suunnittelusta toimitukseen. // Papperspåsar från design till leverans. // Paper bags designed and delivered.

Ja valokuvausta kaikkiin tarpeisiin. // Och fotografering för alla behov. // And photography for all uses.