Identitet

Identitet

Om du känner dig själv är du redan en vinnare. För att bli mästare krävs dock att även en viss mängd andra lär sig känna dig. En genomtänkt identitet hjälper dig att uppnå det.

Branding

Branding

Medan din identitet antyder vem du är och vad du gör, gör branding det påtagligt, en upplevelse. Bra branding skapar en positiv image som matchar din verksamhet och förmåga att möta förväntningarna.

Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföring är dumt. Nej? Ja och nej. I en idealvärld skulle det inte behövas – alla skulle veta att du är toppen. Men i den här världen har du högljudd konkurrens. Marknadsföring är din megafon!

Grafisk design

Grafisk design

Om du tycker att den här webbsidan inte precis lyfter fram mina kunskaper som grafisk designer, kan jag bara hålla med. Men det beror på att jag sparar alla goda idéer till mina kunder.

Copy

Copy

En bild må säga tusen ord, men det finns goda skäl för att du fortfarande ser text inom marknadsföring. Språket är både vår kärna och vårt gränssnitt. Det identifierar och förenar oss. Låt oss använda det med skicklighet och omsorg.

Fotografi

Fotografi

Numera har alla en kamera så alla är fotografer. Utmärkt! Att producera de bilder som behövs handlar dock inte om utrustning, utan främst om vision, skicklighet och erfarenhet.

Video

Video

Till skillnad från fotografi brukar tekniska krav för kommersiell video i dag vara höga. Därför är mitt eget tjänsteerbjudande tills vidare begränsat till manus, grundläggande video och editering. Vilket räcker till mångt och mycket.

Webben

Webben

Vare sig du gillar det eller inte, här är du. Men det är ju ändå oftast helt okej, ibland utmärkt och då och då häpnadsväckande fantastiskt. Att sikta på den sist nämnda kategorin är en riktigt bra idé.

Grejer

Grejer

Ja. Allt som går att trycka på – jag vet var man får tag i dem. Allt av papper från flyers till böcker, men även pennor, muggar, kassar, skyltar från små till enorma, mässmonter och tejpningar i alla storlekar. Med mera. Inte Made in China. Skicka e-post så ordnar jag.

Hållbarhet

Referenser på begäran

Identitet

Identitet

Om du känner dig själv är du redan en vinnare. För att bli mästare krävs dock att även en viss mängd andra lär sig känna dig. En genomtänkt identitet hjälper dig att uppnå det.

Branding

Branding

Medan din identitet antyder vem du är och vad du gör, gör branding det påtagligt, en upplevelse. Bra branding skapar en positiv image som matchar din verksamhet och förmåga att möta förväntningarna.

Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföring är dumt. Nej? Ja och nej. I en idealvärld skulle det inte behövas – alla skulle veta att du är toppen. Men i den här världen har du högljudd konkurrens. Marknadsföring är din megafon!

Grafisk design

Grafisk design

Om du tycker att den här webbsidan inte precis lyfter fram mina kunskaper som grafisk designer, kan jag bara hålla med. Men det beror på att jag sparar alla goda idéer till mina kunder.

Copy

Copy

En bild må säga tusen ord, men det finns goda skäl för att du fortfarande ser text inom marknadsföring. Språket är både vår kärna och vårt gränssnitt. Det identifierar och förenar oss. Låt oss använda det med skicklighet och omsorg.

Fotografi

Fotografi

Numera har alla en kamera så alla är fotografer. Utmärkt! Att producera de bilder som behövs handlar dock inte om utrustning, utan främst om vision, skicklighet och erfarenhet.

Video

Video

Till skillnad från fotografi brukar tekniska krav för kommersiell video i dag vara höga. Därför är mitt eget tjänsteerbjudande tills vidare begränsat till manus, grundläggande video och editering. Vilket räcker till mångt och mycket.

Webben

Webben

Vare sig du gillar det eller inte, här är du. Men det är ju ändå oftast helt okej, ibland utmärkt och då och då häpnadsväckande fantastiskt. Att sikta på den sist nämnda kategorin är en riktigt bra idé.

Grejer

Grejer

Ja. Allt som går att trycka på – jag vet var man får tag i dem. Allt av papper från flyers till böcker, men även pennor, muggar, kassar, skyltar från små till enorma, mässmonter och tejpningar i alla storlekar. Med mera. Inte Made in China. Skicka e-post så ordnar jag.

Hållbarhet

Referenser på begäran

Om du känner dig själv är du redan en vinnare. För att bli mästare krävs dock att även en viss mängd andra lär sig känna dig. En genomtänkt identitet hjälper dig att uppnå det.
Medan din identitet antyder vem du är och vad du gör, gör branding det påtagligt, en upplevelse. Bra branding skapar en positiv image som matchar din verksamhet och förmåga att möta förväntningarna.
Marknadsföring är dumt. Nej? Ja och nej. I en idealvärld skulle det inte behövas – alla skulle veta att du är toppen. Men i den här världen har du högljudd konkurrens. Marknadsföring är din megafon!

Om du tycker att den här webbsidan inte precis lyfter fram mina kunskaper som grafisk designer, kan jag bara hålla med. Men det beror på att jag sparar alla goda idéer till mina kunder.

En bild må säga tusen ord, men det finns goda skäl för att du fortfarande ser text inom marknadsföring. Språket är både vår kärna och vårt gränssnitt. Det identifierar och förenar oss. Låt oss använda det med skicklighet och omsorg.

Numera har alla en kamera så alla är fotografer. Utmärkt! Att producera de bilder som behövs handlar dock inte om utrustning, utan främst om vision, skicklighet och erfarenhet.

Till skillnad från fotografi brukar tekniska krav för kommersiell video i dag vara höga. Därför är mitt eget tjänsteerbjudande tills vidare begränsat till manus, grundläggande video och editering. Vilket räcker till mångt och mycket.
Vare sig du gillar det eller inte, här är du. Men det är ju ändå oftast helt okej, ibland utmärkt och då och då häpnadsväckande fantastiskt. Att sikta på den sist nämnda kategorin är en riktigt bra idé.

Ja. Allt som går att trycka på – jag vet var man får tag i dem. Allt av papper från flyers till böcker, men även pennor, muggar, kassar, skyltar från små till enorma, mässmonter och tejpningar i alla storlekar. Med mera. Inte Made in China. Skicka e-post så ordnar jag.

Hållbarhet

Referenser på begäran